De contributies voor 2017

CONTRIBUTIE EN LICENTIES BETALING VOOR SEIZOEN 2017

 

Men kan kiezen tussen een drietal  licenties met verschillende mogelijkheden:

 

Club-licentie 2017: Voor de niet competitiespelers bij de Bond. Deelname uitsluitend aan de clubactiviteiten en aan categorie 3 toernooien bij de eigen- of bij andere verenigingen.  Bij categorie 3 toernooien kunnen zowel bondsleden en niet bondsleden hieraan deelnemen. Veelal wordt bij het categorie 3 toernooi het systeem van de voorgelote partijen toegepast.

 

Wedstrijd- en Jeugd-licentie 2017: Deelname mogelijk aan de competitie van de Bond op afdelingsniveau of op zonaal en landelijk niveau. Ook kan men aan alle externe toernooien deelnemen.

 

De contributie voor het jaar 2017 is als volgt  vastgesteld op:

 C-LICENTIE      2017  JAARCONTRIBUTIE €. 56,25 (incl. licentie ad € 12,50)

W-LICENTIE      2017  jAARCONTRIBUTIE €. 76,25 (incl. licentie ad €  32,50)

 J-LICENTIE      2017   JAARCONTRIBUTIE €.60,25 (incl. licentie ad € 16,50)

      

Deze bedragen zijn inclusief afdracht licentiekosten aan de NJBB en

inclusief een opslag van € 12,50 voor een bardienst in ons clubhuis.

Bij verrichten van een bardienst vindt terugbetaling plaats van  € 12,50

Bij verrichten van schoonmaakdienst vindt betaling plaats van  € 12.50

Ons banknummer is NL56RABO0154874000 t.n.v. Club de Petanque "Boule Plaisir"Veenislaan 10, 1911 HJ  te Uitgeest.

U kunt ook donateur van Boule Plaisir worden voor 15 euro per jaar.

 

Wist u dat we clubkleding op voorraad hebben?

Vraag het aan bestuursleden.